Covid-19: 13.400 doses de vaccin disponibles en Île-de-France vendredi